Początek października to czas wyznaczenia nowych limitów  granicznych dotyczących opodatkowania w 2023 r. Są one ustalane na podstawie kursu euro z pierwszego dnia roboczego października wykazanego w tabeli NBP – na rok 2023 limity są ustalone na podstawie kursu euro ogłoszonego w tabeli z dnia 3.10.2022 r. nr 191/A/NBP/2022. 

Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych to równowartość 2 000 000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 9.654.400 zł

Mały podatnik podatków dochodowych – równowartość 2 000 000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 9.654.400 zł

Mały podatnik VAT – równowartość 1 200 000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 5.513.000 zł lub równowartość 45 000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 207.000 zł,
w przypadku przedsiębiorstwa maklerskiego, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

Jednorazowy odpis amortyzacyjny (mali podatnicy) – równowartość 50 000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 241.000 zł

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych jest dozwolony gdy przychody w 2022 r nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro (wg kursu 4,8272 ) –  9.654.400 zł, zarówno w przypadku :

– działalności indywidualnej prowadzonej przez osobę fizyczną

– działalności prowadzonej w formie spółki, wówczas brana jest pod uwagę suma przychodów wszystkich wspólników spółki

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych opłacany kwartalnie jest dozwolony gdy przychody w 2022 r z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły równowartości 200.000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 965.440 zł 

Limit kwartalnych rozliczeń VAT dla podatników opodatkowanych estońskim CIT

Kwartalne deklaracje podatkowe mogą składać podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro ( wg kursu 4,8272 ) – 19.309.000 zł 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *