Przedsiębiorca prowadzi prace budowlane na terenie całego kraju, w miarę rozwoju firmy pojawiła się potrzeba zatrudnienia pracowników budowlanych, którzy będą pracować na poszczególnych budowach przez pewien czas, przemieszczając się pomiędzy nimi. Noclegi, zapewnione przez pracodawcę, odbywają na miejscu, w którym tego dnia prowadzone były prace. Jak określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę tych pracowników? Czy będąc zatrudnionym w takiej formie przysługują delegacje?

Zapis w UoP dotyczący miejsca wykonywania pracy może je określać w różny sposób (punktowo – konkretny adres w konkretnej miejscowości, poprzez wskazanie pewnego obszaru lub jako kilka zmiennych miejsc pracy). Przede wszystkim powinien on odzwierciedlać faktyczne miejsce świadczenia pracy przez pracownika, a w przypadku gdy zatrudnieni wykonują swoją pracę, przemieszczając się między budowami zlokalizowanymi na terenie całego kraju, miejscem wykonywania pracy może być i cały kraj. Innym wariantem, jeżeli zdecydowana większość inwestycji (np. 75% realizowanych prac) jest skoncentrowana na wybranym obszarze, np. na terenie kilku województw, miejscem wykonywania pracy w umowie może być właśnie ten obszar, w którym skupia się większość aktywności zawodowej pracowników. W omawianej sprawie miejscem wykonywania pracy przez pracownika budowlanego może być każdą miejscowość, w której pracodawca prowadzi lub prowadził będzie budowy, zlokalizowana na terenie kraju (lub na części jego obszaru).

Warto przypomnieć, że pracownik wykonujący zadanie służbowe w siedzibie pracodawcy lub w granicach swojego miejsca wykonywania pracy określonego w umowie nie odbywa podróży służbowej (art. 775 § 1 Kodeksu pracy – Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dlatego przytoczeni powyżej pracownicy budowlani, których miejsce wykonywania pracy zostałoby określone w umowie w sposób obszarowy (np. jako cały kraj lub jego część), w granicach tego miejsca nie będą znajdowali się w podróży służbowej. Takiemu pracownikowi nie przysługują więc świadczenia delegacyjne związane z podróżą – m.in. diety. 

umow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *