Jak można przeczytać na stronie www.zus.pl w dniu 20 maja 2022 r. ZUS uruchomił pierwsze przelewy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Zgodnie z informacją zawartą na stronie instytucji tego dnia przelano ponad 86 milionów złotych w ramach tzw. Żłobkowego, a samo dofinansowanie przyznano do tej pory na ponad 65 tys. dzieci.

Wnioski w tej sprawie są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 r, a jeśli wniosek trafi do ZUS do ostatniego dnia maja (to ostatni moment na złożenie!), można otrzymać środki za minione miesiące licząc nawet od 1 stycznia 2022 r., jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub było pod opieką dziennego opiekuna.

O przyznanie żłobkowego można wystąpić jedynie w formie elektronicznej poprzez:

🔴 portal PUE ZUS,

🔴 portal Emp@tia albo

🔴 bankowość elektroniczną.

Świadczenie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje za ten sam okres rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą zatem z niego skorzystać na przykład rodzice:

🔴 pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie albo

🔴 kolejnego dziecka w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i/lub po ukończeniu 35. miesiąca, na które ZUS przyznał RKO i rodzice pobrali kapitał w łącznej przysługującej wysokości.

Co ważne – prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny, a miesięcznie można otrzymać maksymalnie 400 zł, oczywiście nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Po przyznaniu żłobkowego ZUS do 20. dnia każdego miesiąca przekazuje dofinansowanie za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *