W sytuacji w której pracownica uprawniona do 26 dni urlopu zawnioskowała o urlop wychowawczy w wymiarze 2 miesięcy – sierpnia i września – NADAL będzie przysługiwał jej urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze – dlaczego? 

Zgodnie z art. 1552 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) – dalej k.p., pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

– proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

– proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w skali roku, niepełny kalendarzowy miesiąc pracy oraz niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę.

Podany wyżej przepis oznacza, że za czas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego (jeżeli przebywa na urlopie wychowawczym przez cały rok kalendarzowy, nie nabywa prawa do ani jednego dnia urlopu za ten rok). Jednak inaczej jest w przypadku, gdy okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym (tzn. pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy po 1 stycznia, po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego).
Pracownik w takiej sytuacji zachowuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze, niezależnie od tego, czy powróci do pracy jeszcze w tym samym roku kalendarzowym, czy też do końca roku będzie przebywał na urlopie wychowawczym (wynika to przede wszystkim z przepisu art. 1552 § 2 k.p. który wśród okresów powodujących proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu nie wymienia urlopu wychowawczego).

Jeżeli więc pracownica wykorzystała urlop wychowawczy w okresie sierpień-wrzesień, to za 2022 r. przysługuje jej urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze 26 dni. W takim przypadku skorzystanie z urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego pracownica nabyła prawo 1 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *