AGDO Biuro Rachunkowe

Cennik

Nasz cennik usług nie jest skrzętnie chronioną informacją, która ujawniana jest dopiero po wysłaniu formularza z zapytaniem, ponieważ uważamy, że jasne sytuacje pomiędzy partnerami w biznesie to podstawa pozytywnych relacji przedsiębiorstw. W dniu zawarcia umowy o prowadzenie rachunkowości ustalamy warunki cenowe oparte o cennik , który jest bazą i o specyfikę działalności. Zasadą jest opłata zryczałtowana uzależniona od ilości księgowanych dokumentów w głównej ewidencji podatkowej. Tak ustalona cena obejmuje już rozliczenie podatku VAT, podatku za pracowników i zleceniobiorców oraz podstawowe rozliczenie ZUS.

Opłata zryczałtowana za pierwszych 10 wpisów:

-cena 180 zł miesięcznie dla podatników zwolnionych z VAT

-cena 200 zł miesięcznie dla podatników czynnych VAT

Opłata za jednostkowy wpis powyżej 10 sztuk:

-6,00 zł netto za wpis przy ewidencji łącznej do 50 wpisów miesięcznie (powyżej 10 ujętych w opłacie zryczałtowanej)

-5,00 zł netto za wpis przy ewidencji łącznej do 100 wpisów miesięcznie (powyżej 10 ujętych w opłacie zryczałtowanej)

-4,00 zł netto za wpis przy ewidencji łącznej do 200 wpisów miesięcznie (powyżej 10 ujętych w opłacie zryczałtowanej)

-3,00 zł netto za wpis przy ewidencji łącznej powyżej 200 wpisów miesięcznie (powyżej 10 ujętych w opłacie zryczałtowanej)

Opłata zryczałtowana za pierwszych 10 wpisów:

-cena 450 zł miesięcznie dla podatników zwolnionych z VAT

-cena 550 zł miesięcznie dla podatników czynnych VAT

Powyżej 10 dokumentów opłata przedstawia się następująco:

-do 30 dokumentów - 650 zł netto (podatnik zwolniony z VAT) lub 750 zł netto (podatnik czynny VAT)

-do 50 dokumentów - 800 zł netto (podatnik zwolniony z VAT) lub 900 zł netto (podatnik czynny VAT)

-do 100 dokumentów - 1100 zł netto (podatnik zwolniony z VAT) lub 1200 zł netto (podatnik czynny VAT)

-do 1500 dokumentów - 1400 zł netto (podatnik zwolniony z VAT) lub 1500 zł netto (podatnik czynny VAT)

-do 200 dokumentów - 1700 zł netto (podatnik zwolniony z VAT) lub 1800 zł netto (podatnik czynny VAT)

Opłata za jednostkowy wpis powyżej 200 dokumentów to 10 zł netto.

W sytuacji gdy nastąpi zwiększenie ilości powyżej 1000 dokumentów cena ulega negocjacji i koszt jednostkowy ustalany jest indywidualnie.

Płace - 25 zł/os

Kadry i płace - 50 zł/os

Umowa zlecenie - 15 zł/os

 • Wystawienie na zlecenie Zleceniodawcy faktury, faktury korygującej lub noty - 30zł
 • Wypełnienie deklaracji PFRON - 50 zł
 • ZUS osoby współpracującej - 30 zł
 • Wypełnienie wniosku leasingowego, faktoringowego - 100 zł
 • Zbudowanie Uproszczonego bilansu w działalności gospodarczej - 200 zł
 • Deklaracja PCC - 30 zł
 • Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej/ ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych na skutek dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej - 150 zł
 • Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS - 50 zł
 • Wysyłka korespondencji listowej w imieniu Klienta - 20 zł
 • Roczne rozliczenie podatkowe (PIT z działalności samego przedsiębiorcy) - w opłacie zryczałtowanej
 • Roczne rozliczenie podatkowe (dodatkowe PIT 11 Zleceniodawcy i małżonka, ujęcie ulg) - 50 zł
 • Dodatkowe roczne rozliczenie podatkowe z innych źródeł - od 50 zł
 • Sporządzenie delegacji krajowej - 20 zł
 • Sporządzenie delegacji zagranicznej - 40 zł
 • Przygotowanie "Pakietu na start do założenia AKT PRACOWNICZYCH", gdy biuro nie świadczy usługi KADR - 100 zł
 • Sporządzenie umowy o pracę, gdy biuro nie świadczy usługi KADR - 100 zł
 • Sporządzenie kolejnej umowy o pracę dla tego samego pracownika, gdy biuro nie świadczy usługi KADR - 50 zł
 • Przygotowanie świadectwa pracy, z uwagi na dostarczone dodatkowo dokumenty - 150 zł
 • Ponowne sporządzenie świadectwa pracy, gdy biuro nie świadczy usługi KADR - 100 zł
 • Ponowna kalkulacja składki zdrowotnej z uwagi na dostarczone dodatkowe dokumenty po terminie - 50 zł

Księgowość uproszczona bez VAT

Ilość dokumentów

Cena za miesiąc

10

180 zł

50

420 zł

100

630 zł

150

740 zł

200

940 zł

250

900 zł

Ilość dokumentów

10
50
100
150
200
250

Cena
za miesiąc

180 zł
420 zł
630 zł
740 zł
940 zł
900 zł

Stawka za wpis jednostkowy może być w uzasadnionych przypadkach podniesiona lub rabatowana, a indywidualne warunki cenowe ustalane są zawsze w drodze negocjacji między stronami.

Księgowość uproszczona z VAT

Ilość dokumentów

Cena za msc

10

200 zł

50

440 zł

100

650 zł

150

760 zł

200

960 zł

250

920 zł

Ilość dokumentów

10
50
100
150
200
250

Cena
za miesiąc

200 zł
440 zł
650 zł
760 zł
960 zł
920 zł

Stawka za wpis jednostkowy może być w uzasadnionych przypadkach podniesiona lub rabatowana, a indywidualne warunki cenowe ustalane są zawsze w drodze negocjacji między stronami.

Kadry i Płace

Płace

25 zł/os

Kadry i płace

50 zł/os

Umowa zlecenie

15 zł/os

Płace

Kadry i płace

Umowa zlecenie

25 zł/os
50 zł/os
15 zł/os

Pełna księgowość bez VAT

Ilość dokumentów

Cena za msc

10

450 zł

11-30

650 zł

31-50

800 zł

51-100

1100 zł

101-150

1400 zł

151-200

1700 zł

Opłata za jednostkowy wpis powyżej 200 sztuk - 10 zł netto

Ilość dokumentów

10
11-30
31-50
51-100
101-150
151-200

Cena
za miesiąc

450zł
650zł
800zł
1100zł
1400zł
1700zł

Opłata za jednostkowy wpis powyżej 200 sztuk - 10 zł netto

Pełna księgowość z VAT

Ilość dokumentów

Cena za msc

1-10

550 zł

11-30

750 zł

31-50

900 zł

51-100

1200 zł

101-150

1500 zł

151-200

1800 zł

Opłata za jednostkowy wpis powyżej 200 sztuk - 10 zł netto

Ilość dokumentów

1-10
11-30
31-50
51-100
101-150
151-200

Cena
za miesiąc

550zł
750zł
900zł
1200zł
1500zł
1800zł

Opłata za jednostkowy wpis powyżej 200 sztuk - 10 zł netto

Kadry i płace

Umowa zlecenie + rachunek

15 zł

Kadry (prowadzenie akt personalnych)

25 zł

Naliczanie list płac

25 zł

Kadry + Listy płac

50 zł

Delegacja

20 zł

Delegacja zagraniczna

40 zł

Umowa zlecenie + rachunek

Kadry (prowadzenie akt personalnych)

Naliczanie list płac

Kadry + Listy płac

Delegacja

Delegacja zagraniczna

15zł
25zł
25zł
50zł
20zł
40zł

Usługi dodatkowe

.

Wypełenienie deklaracji PFRON

50 zł

Wypełnienie wniosku kredytowego, leasingowego, faktoringowego

100 zł

Roczne rozliczenie podatkowe (PIT z działalności samego przedsiębiorcy)

W OPŁACIE
ZRYCZAŁTOWANEJ

ZUS osoby współpracującej

30 zł

Przygotowanie "PAKIETU NA START" do założenia akt pracowniczych (gdy biuro nie świadczy obsługi kadr)

100 zł

Przygotowanie Świadectwa Pracy *(gdy biuro nie świadczy obsługi kadr)

150 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

Wypełnienie wniosku kredytowego, leasingowego, faktoringowego

Roczne rozliczenie podatkowe (PIT z działalności samego przedsiębiorcy)

ZUS osoby współpracującej

Przygotowanie "PAKIETU NA START" do założenia akt pracowniczych*

*(gdy biuro nie świadczy obsługi kadr)

Przygotowanie Świadectwa Pracy

*(gdy biuro nie świadczy obsługi kadr)
50 zł
100 zł
w opłacie zryczałtowanej
30 zł
100 zł
150 zł

*wszystkie powyższe kwoty są podane w PLN i w wartościach netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%