AGDO Biuro Rachunkowe

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o wystąpieniu o duplikat faktury

Arkusz spisu z natury - remanent

Arkusz spisu z natury - remanent (dużo pozycji)

Protokół zniszczenia towaru

Ewidencja pomyłek na kasie fiskalnej 

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Polecenie wyjazdu służbowego - DELEGACJA

NIP-2 - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT-26

Druk PEL - udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS

PEL-Z - załącznik do pełnomocnictwa

PEL-O - odwołanie pełnomocnictwa

Formularze dotyczące pełnomocnictw - UPL-1 / OPL-1 / UPL-1P / OPL-1P / PPS-1 / PPD-1OPS-1 / OPD-1PPO-1 / OPO-1

VAT R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

VAT Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy

PCC-3 - deklaracja w w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - Formularze do wypełnienia online 

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3)

Polecenie przelewu- wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego

Przyjęcie środka trwałego

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych drogą spisu z natury

ŚRODKI TRWAŁE - spis z natury - remanent

ŚRODKI TRWAŁE - spis z natury - remanent (dużo pozycji)

Protokół inwentaryzacji kasy

Zestawienie zbiorcze spisów z natury środków trwałych

Kompensata umowna

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego