Usługa analizy technicznej strony internetowej będzie stanowiła jedną z usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 62.02.20). Grupowanie to obejmuje doradztwo lub opiniowanie przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak w tym m.in. doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie zaopatrzenia i wymagań, systemy zabezpieczające.

Usługi analizy stron internetowych to w istocie właśnie doradztwo w zakresie tego oprogramowania. Właściwa dla nich będzie stawka ryczałtu 12% (art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy z 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *