Czy jeśli prowadzimy zakład z usługami, z których musimy skorzystać w ramach działań firmowych, możemy wystawić fakturę dla swojej firmy? Czy mechanik może naprawić swój samochód, a biuro rachunkowe prowadzić swoją księgowość dokumentując usługę fakturą? 


Niestety, pewnie to nie jest zaskoczeniem, ale nie można wystawić samemu sobie faktury. Przepisów mówiących o wystawianiu tego rodzaju dokumentów nie można stosować do pracy, którą wykonujemy samodzielnie, we własnym zakresie – art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponieważ prace we własnym zakresie nie stanowią usług w rozumieniu przepisów o VAT można je jedynie udokumentować wewnętrznie, notą księgową czy innym dokumentem wewnętrznym (np. protokołem naprawy) – np. jeśli zachodzi potrzeba przedłożenia dokumentu naprawy samochodu do ubezpieczyciela przy procedurze uzyskiwania odszkodowania. Żaden z wymienionych dokumentów nie będzie miał jednak charakteru faktury VAT.  W takim przypadku udokumentowanie naprawy fakturą może obejmować jedynie nabycie usług obcych i towarów (części) niezbędnych do naprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *