Masz poniżej 26 lat i zamierzasz uruchomić swoją pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą. Pewnie już na początku pojawi się sporo pytań i wątpliwości. Jedną z kwestii, które warto omówić jest tzw. zerowy PIT dla młodych. Wiele młodych osób stojących u progu własnej firmy zastanawia się czy do przychodów uzyskanych z tego tytułu będzie miało zastosowanie zwolnienie z pdof?

Niestety nie jest to możliwe. Konstruując zwolnienie od podatku dochodowego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) ustawodawca bardzo dokładnie wyszczególnił rodzaje przychodów, do których można je zastosować. Są to wyłącznie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof), przychody z umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof), przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich, oraz przychody z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Zatem, jeżeli osoba spełniająca kryterium wieku uprawniające do korzystania z zerowego PITu dla młodych  uzyskuje przychody opodatkowane według skali podatkowej, ale z innych niż wskazane tytuły to ich wartość nie może być objęta zwolnieniem z pdof.

Trzeba zaznaczyć, że jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę w wieku do 26 lat nie wyklucza stosowania przedmiotowej ulgi w stosunku do uzyskiwanych przez nią równolegle przychodów ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof np. pracy na podstawie umowy zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *