Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej mogą skorzystać z niższych cen prądu. Najważniejszym warunkiem jest terminowe złożenie stosownego oświadczenia u swojego sprzedawcy energii – gotowy wzór do pobrania został opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i jest dostępny na stronie ministerstwa oraz na naszej stronie pod linkiem:

https://agdo.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/11/wzor-oswiadczenia-MINISTERSTWO-KLIMATU.pdf

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają czas do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie u dostawcy prądu, by od 1 grudnia 2022 r aż do końca 2023 roku (jeśli przepisy nie ulegną zmianie) korzystać z obniżonej ceny prądu w wysokości 785 zł/MWh.

Aby poprawnie wypełnić oświadczenie należy przygotować:

  • nazwa, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon, adres e-mail,
  • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki itp.)
  • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
  • kategorię odbiorcy uprawnionego,
  • data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
  • wielkość zużycia energii elektrycznej 
  • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną

Jak złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii?

Oświadczenie u sprzedawcy energii można składać na dwa sposoby:

  1. tradycyjnie w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), lub
  2. w formie elektronicznej (adres e-mail, strona internetowa sprzedawcy energii).

Korzystając z formy elektronicznej oświadczenie w formie pliku elektronicznego musi być opatrzone odpowiednim podpisem -kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Oświadczenie – wzór

Wzór oświadczenia  jakie należy złożyć u swojego dostawcy energii stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego i jest dostępny na naszej stronie w zakładce “Dokumenty do pobrania”:

https://agdo.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/11/wzor-oswiadczenia-MINISTERSTWO-KLIMATU.pdf

Jeszcze raz przypominamy, że najważniejszym warunkiem skorzystania z niższych kosztów dostawy prądu jest terminowe złożenie oświadczenia. W myśl obowiązujących przepisów ostatnim dniem składania oświadczeń jest 30 listopada!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *