Rozliczenie podatkowe, które otrzymają do wglądu podatnicy dzięki usłudze Twój e-PIT będą stworzone według przepisów obowiązujących obecnie. Informację o ewentualnej nadpłacie (która wynikałaby z zastosowania przepisów obowiązujących od 01.01.2022-30.06.2022) otrzymamy od Urzędu Skarbowego.

Twój e-PIT 2023 według nowych zasad

Jak w ubiegłym roku, istnieje możliwość skorzystania przy rozliczeniu roku 2022 z usługi Twój e-PIT, w której znajdziemy wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Przypominamy, że dobiegający końca rok był wyjątkowy pod względem zmiany przepisów, w związku z czym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP, oznajmiło, że tegoroczni użytkownicy usługi otrzymają zeznanie podatkowe wyliczone według zasad obowiązujących obecnie, a więc wprowadzonych po 30 czerwca 2022 r

„Zeznania udostępniane w usłudze Twój e-PIT będą udostępnione zgodnie z art. 45cd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem art. 18 ustawy z 9 czerwca 2022 r. (tj. nie będą uwzględniały uchylonych przepisów dotyczących tzw. ulgi dla klasy średniej)”

MF w odpowiedzi na pytania PAP

Kto może mieć nadpłatę?

Jednak – jak wynika z odpowiedzi resortu finansów, zeznania podatkowe będą obliczane na dwa sposoby, również uwzględniając tzw. hipotetyczny podatek należny – stosując także przepisy obowiązujące w I połowie 2022 r. Urząd skarbowy sprawdzi czy rozliczenie podatnika według zasad sprzed 1 lipca 2022 nie byłoby korzystniejsze i będzie informował o ewentualnej nadpłacie. W takiej sytuacji mogą być osoby, które w roku 2022 uzyskały przychody:

-ze stosunku służbowego, 

-stosunku pracy, 

-stosunku pracy nakładczej, 

-spółdzielczego stosunku pracy

-z pozarolniczej działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących) 

w wysokości pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. 

Dostęp do usługi Twój e-PIT

Dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania będzie możliwy od 15 lutego 2023 r. Przypominamy, że informacje, których nie posiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, nie znajdą się w tym dokumencie, a są to m.in.

-ulga z tytułu darowizn, 

-ulga termomodernizacyjnej 

-ulga na internet

i należy je uzupełnić samodzielnie poprzez edycję przygotowanego wstępnie zeznania bądź poprzez korektę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *