Pracodawca ma możliwość zawarcia po raz kolejny umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko jeśli jest to praca innego rodzaju lub jeśli upłynął okres 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Umowę o pracę można zawrzeć na: 

  • okres próbny, 
  • na czas nieokreślony albo
  •  na czas określony

Jak wynika z art. 25 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), umowę o pracę na okres próbny, w czasie nieprzekraczającym 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Tak więc na to samo stanowisko zawiera się tylko jedną umowę na okres próbny. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają ponowne zawarcie kolejnej tego typu umowy, ale tylko w określonych okolicznościach, idąc za art. 25 § 3 K.p. ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju prac,
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik miałby być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy ( tylko raz można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny)

Przypominamy, że zatrudniając pracownika po okresie próbnym na czas określony zgodnie z art. 251 § 1 K.p. łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy oraz okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba nawiązanych umów nie może przekraczać 3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *